Samhällsbyggnadsnämnden 23 maj

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-05-23
Anslaget sattes upp: 2023-06-01
Sista dag för överklagande: 2023-06-22
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson