Krigsmanshuset – västra längan

1384
Vadstena dubbelkloster invigs efter att bygget påbörjats 1369. Västra längan innehåller i bottenvåningen en sommar och en vintermatsal. Köket i norra änden är inrymt i samma utrymme som det gamla palatsets kök. Vintermatsalen kan värmas genom en varmluftsanläggning,
som finns bevarad under ingångsaltanen. Sommarmatsalen i södra änden är fortfarande bevarad. Utvändigt till höger om fönstren finns plats för träluckor att stänga för vintertid.

1595
Klostret stängs men de sista nunnorna lever kvar fram till 1618.

1639
Arkitekten Simon de la Vallée får i uppdrag att göra förslag till om- och nybyggnad för krigshospitalet, efter Gustav II Adolfs initiativ till ett invalidhotell för krigskadade soldater och deras familjer inrymt i det övergivna Vadstena kloster. Först i mitten på 1640-talet blir västra längan på- och ombyggd. På ömse sidor av en mittkorridor ligger enrummiga familjebostäder i flera våningar med möjlighet för egen matlagning vid spisar intill rummens ingång. Huset är utvändigt vitputsat.

1783
Krigsmanshuset läggs ner som bostäder.

1815-1828
Huset inrymmer en korrektionsanstalt.

1829-1950-talet
Huset inrymmer avdelningar tillhörande Vadstena hospital.

1960-talet
Huset byggs om till Birgittastiftelsens gästhem efter ritningar av professor Erik Lundberg och antikvarie Iwar Anderson. Varje ursprunglig bostad för en invalidfamilj blir ett gästrum. Huset är statligt byggnadsminne.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)