Socialnämnden 21 maj

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-05-21
Anslaget sattes upp: 2024-05-27
Sista dag för överklagande: 2024-06-17
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström