Medelstora förbrännings-anläggningar

Enligt det så kallade ”MCP-direktivet” (2015/2193/EU) måste alla medelstora förbränningsanläggningar som förbränner bränsle som inte är avfall och som har en högsta effekt från 1 MW till 50 MW vara registrerade.

I Sverige är direktivet genomfört i Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471), FMF.

Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471), FMFLänk till annan webbplats.

Kravet på registrering gäller till en början anläggningar tagna i drift från och med den 20 december 2018. Befintliga anläggningar kommer succesivt behöva registrera sig.

Enligt FMF ska varje tillsynsmyndighet offentliggöra uppgifter ur registret på en webbplats som tillhör myndigheten och allmänheten har tillgång till.

För närvarande har Vadstena kommun inte registrerat några nya medelstora förbränningsanläggningar.