Om solceller och bygglov

Funderar du på att investera i en solcellsanläggning? Vi har samlat ihop bra information i våra broschyrer.

Ytterligare information på Energimyndighetens Solelportal

Det finns ett statligt stöd för installation av solceller. Det riktar sig till alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Ansökan görs hos Energimyndigheten.

Solpaneler och bygglov

I de allra flesta fall krävs inte ansökan eller anmälan för att sätta upp solpaneler. Vadstena innerstad omfattas dock av särskilda skydd som gör att bygglov behövs! Läs vidare längre ner på denna sida.

Bygglov för solpaneler är kostnadsfria!

Att tänka på:

  • Välj större, symmetriska ytor framför uppdelade mindre.
  • Försök att följa taket eller fasadens form i möjligaste mån.
  • Placera panelerna i samma lutning som taket och så nära takfallet som möjligt.
  • Solpaneler finns i en rad kulörer och utföranden. Välj en panel som i möjligaste mån passar just ditt hus och tak!
  • Håll gärna en viss distans från nock och gavlar då det ger ett bättre uttryck samt bidrar till bättre funktion.
  • Blanda helst inte olika sorters paneler! Detta kan påverka effekten och blir rent utformningsmässigt sällan bra!
  • Om du planerar en större anläggning är det bra att kontakta plan- och bygglovavdelningen för rådgivning.

Särskilda regler för Vadstena innerstad

Vadstena innerstad omfattas av Vadstena stads miljöregler, som utgör kompletterande bestämmelser till detaljplanerna inom detta område, se karta 1 nedan. Utöver detta område är också delar av centrala Vadstena utpekade som riksintresse för kulturmiljövården, se karta 2. Här gäller ett särskilt hänsynstagande till den värdefulla miljön.

Detta innebär att bygglov normalt inte beviljas för solpaneler eftersom de inte är traditionellt anpassade och förändrar stadsbilden och byggnadens karaktär. I handläggningen bedöms dock varje ärende utifrån byggnadens och platsens karaktär samt vilken omgivningspåverkan anläggningen medför.

Karta 1 Område för miljöregler

Karta 2 Riksintresseområde för kulturmiljövården

Har du frågor om eller vill få en bedömning för just din fastighet ?
Kontakta 
plan- och bygglovavdelningen via kommunens växel 010 – 234 70 00.