Socialnämnden 15 september

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-09-15
Anslaget sattes upp: 2021-09-20
Sista dag för överklagande: 2021-10-11
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagefrelt Fernström