Socialnämnden 16 april

§ 39-40 är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-04-16
Anslaget sattes upp: 2024-04-16
Sista dag för överklagande: 2024-05-07
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström