Fritidshem

Fritidshemmet är ett komplement till skoldagen som ska stimulera elevernas utveckling och lärande. Det ska också erbjuda en meningsfull fritid och rekreation samt stimulera den sociala gemenskapen.

Ditt barn kan gå på fritids från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

I Vadstena kommun finns det både kommunala och fristående fritidshem.