Socialnämndens utskott 11 mars

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-03-11
Anslaget sattes upp: 2024-03-11
Sista dag för överklagande: 2024-04-02
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström