Börja och sluta i skolan

Skolgång, in- och utflyttning:

Flytta till Vadstena kommun

Om du ska flytta till kommunen och har ett skolpliktigt barn gör du en inflyttningsanmälan till kultur- och utbildningsförvaltningen.
Här ansöker du om skolgång i Vadstena kommun.

Flytta från Vadstena kommun

Om du ska flytta till en annan kommun måste du göra en inflyttningsanmälan till den nya kommunen. Du ska även göra en utflyttningsanmälan till oss.
Här anmäler du utflytt från skolan.

Om ni flyttar och vill gå kvar i vår skola

Du har möjlighet att ansöka om att gå kvar i Vadstena kommuns skola även om du  folkbokför dig i en annan kommun. Rätten till skolskjuts gäller inte.
Här ansöker du om att få går kvar i skolan i Vadstena.

Om ni vill gå i Vadstena kommuns skola men är folkbokförd i en annan kommun

Det är möjligt enligt skollagen att ansöka om skolgång i Vadstena kommun även om eleven är folkbokförd i en annan kommun. Det är mottagande rektor som först avgör om det är möjligt. Efter hemkommunens yttrande tar Vadstena kommuns bildningschef ett beslut. Tänk på att ni måste ansvara för skolresorna själva.
Här ansöker du om att få gå i skolan i Vadstena kommun.

Ansökan om skolgång i annan kommun eller friskola om du är folkbokförd i Vadstena

Om du önskar gå i en annan kommuns grundskola eller i en fristående skola så ansöker du hos den skolan enligt deras rutiner. En fristående skola måste anmäla till hemkommunen att de har tagit emot en elev.

Vadstena kommun står för kostnaden av skolplatsen, men du måste själv stå för resorna.