Stöd i hemmet

Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att leva ett bra liv. Vadstena kommun erbjuder olika former av stöd som ska göra det lättare att bo kvar hemma, i ordinärt boende, så länge som möjligt. Här nedan följer några.

Fixartjänst

Fixartjänst finns för dig som är över 67 år och bor i Vadstena kommun. Genom Fixartjänsten kan du få hjälp med vissa sysslor i ditt eget hem. Du bekostar själv det material som behövs och ser till att det finns på plats när fixartjänst kommer. I övrigt är tjänsten gratis. Fixartjänst utför uppdraget hos dig inom två veckor från det att du har beställt uppdraget om inte uppdraget bedöms som brådskande. Vi förbehåller oss rätten att avgöra vad som anses som brådskande.

För mer info och bokning kontakta Fixartjänst på telefonnummer 010-234 72 75

Väntjänst

Väntjänsten i Vadstena och Borghamn är en opolitisk, ideell förening som vänder sig till dig som känner dig ensam och vill få kontakt med nya människor, eller dig som behöver hjälp med något.

Väntjänsten är ett komplement till den kommunala hemtjänsten med syfte att bryta ofrivillig isolering och ensamhet hos äldre. Alla Väntjänstens insatser är frivilliga och kostar alltså inget att utnyttja.

För mer info kontakta Väntjänsten på telefonnummer 010-234 71 21 tisdagar mellan kl 10.00-12.00.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är en insats du kan ansöka om ifall du känner dig otrygg i din bostad.  Genom larmet har du möjlighet att snabbt få kontakt med hemtjänstens personal alla tider på dygnet.

Trygghetslarmet är ett hjälpmedel för nödsituationer i hemmet, till exempel om du ramlar eller blir akut sjuk.

För mer info kontakta kommunens IFO-reception på telefonnummer 010-234 71 50

Bostadsanpassning

Om du behöver hjälp med anpassning hemma för att kunna bo kvar kan du ansöka om bidrag för bostadsanpassning genom kommunen. Bidraget ska gå till sådant som ger dig ett självständigt liv i hemmet och kan sökas av dig som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning. Du kan få bidrag avsett om du hyr eller äger din bostad. Äger du inte din bostad behövs ett skriftligt medgivande från din fastighetsägare.

För mer info kontakta kommunens IFO-reception på telefonnummer 010-234 71 50.

Kommunens handläggare kan hjälpa till med att fylla i ansökan och övriga blanketter. Du kan också ge kommunen fullmakt, då kan kommunen hjälpa till med att ta offerter och betala fakturor.

Här finns den blankett du fyller i för att söka bostadsanpassningsbidrag

Blankett för skriftligt medgivande från fastighetsägaren

Tillsamman med din ansökan behövs ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker ditt behov. Du ska även bifoga en offert eller kostnadsberäkning för de åtgärder som du söker bidrag för. Kommunens rehab nås på 010-234 72 62 vardagar kl 8.15-9.15.