Mårten Ulfssons Hus

1551
Tomten tillhörde borgmästare Udd Jönssons bror Lasse Jönsson, som detta år blev ihjälslagen på sin gård. Gården delades i arv mellan hans son Jöns Larsson och dennes svåger Mårten Ulfsson, bägge därefter uppfostrade av Udd och liksom denne utrikes handelsmän och båda så småningom själva borgmästare.

1580-talet
Efter danskarnas skövlande av staden 1567 ville Mårten Ulfsson lämna staden, med fick inte tillstånd av Johan III att göra det. Kungen lovade däremot skattefrihet om de byggde nya hus av sten eller murat korsvirke i två våningar och vind. Mårten Ulfsson byggde sitt hus helt av sten i två våningar. Svågern byggde bara bottenvåningen av sten, men med en övervåning av timmer med stenimiterande fasad. Bägge husen hade en bod mot gatan och en välvd gång mot gården med likadana stenportaler huggna av slottets stenhuggarverkstad.

1750-talet
Timmervåningen i Jöns Larssons hus förnyas.

1800
De båda husen bygges samman.

1840
Huset bygges om till gästgiveri och krog, Hotell Finspong, övervåningen höjs och fasaden mot Storgatan får sin empirkaraktär

1911
Frälsningsarmén förvärvar gården och använder hotellets stora sal som samlingssal fram till 2008.

2011
Salen används för teaterverksamhet, på samma sätt som under 1800-talets andra hälft.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)