Överförmyndarnämnden 15 november

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-11-15
Anslaget sattes upp: 2022-11-23
Sista dag för överklagande: 2022-12-15
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Christina Andersson