Kultur- och utbildningsnämnden 18 september

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-09-18
Anslaget sattes upp: 2023-09-21
Sista dag för överklagande: 2023-10-12
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson