Markupplåtelse på offentliga platser

Den offentliga platsen tillhör alla, den är allmänhetens plats som man tillfälligt kan få bruka för annat ändamål. Dessa riktlinjer är framtagna för att ge stöd till de som önskar nyttja offentlig plats i Vadstena kommun. Riktlinjerna ska också underlätta för samhällsbyggnadsförvaltningen vid handläggning och yttrande till polismyndigheten.

Läs dokumentet Riktlinjer för markupplåtelse på offentliga platser här (pdf)