Kultur- och utbildningsförvaltningen

Kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar bland annat för förskole- och grundskoleverksamhet, fritidshem,  vuxenutbildning, kulturevenemang, kulturskolan, simhallen och biblioteket. Förvaltningen ansvarar även för kontakter med föreningar och organisationer tillhörande nämndens verksamhetsområden.
Ansvarig nämnd är kultur- och utbildningsnämnden.

Kontaktuppgifter

Bildningschef
Johan Wernström
Telefon: 010-234 71 60
Skicka e-post

Arbetsmarknadschef
Magnus Carlsson
Telefon: 010-234 71 67
Skicka e-post

Enhetschef – Elevhälsan
Magnus Carlsson
Telefon: 010-234 70 00
Skicka e-post

Rektor – förskolan
Annsofi Hultbäck
Telefon: 010-234 73 39
Skicka e-post

Rektor – S:t Persskolan F-3
Johan Parmbäck
Telefon: 070 267 11 67
Skicka e-post

Rektor – Katarinaskolan 4-6
Anna Andersson
Telefon: 010-234 72 50
Skicka e-post

Rektor – Petrus Magni skola 7-9
Suzanne Stråkander Rockler
Telefon: 010-234 72 30
Skicka e-post