Kultur- och utbildningsförvaltningen

Kultur- och utbildningsförvaltningen ansvarar bland annat för förskole- och grundskoleverksamhet, fritidshem,  vuxenutbildning, kulturevenemang, kulturskolan, simhallen och biblioteket. Förvaltningen ansvarar även för kontakter med föreningar och organisationer tillhörande nämndens verksamhetsområden.
Ansvarig nämnd är kultur- och utbildningsnämnden.

Kontaktuppgifter

Bildningschef
Johan Wernström
Skicka e-post

Kultur- och fritidschef
Hanna Wihlborg
Skicka e-post

Chef för arbetsmarknad och integration, vuxenutbildning, gymnasium
Lotta Gemfors
Skicka e-post

Enhetschef – Elevhälsan
Linda Wigren
Skicka e-post

Rektor – förskolan
Annsofi Hultbäck
Skicka e-post

Rektor – S:t Persskolan F-2
Anna-Karin Strömmer
Skicka e-post

Rektor – Katarinaskolan 3-6
Anna Andersson
Skicka e-post

Rektor – Petrus Magni skola 7-9
Andreas Müller
Skicka e-post