Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 16 mars

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-03-16
Anslaget sattes upp: 2022-03-17
Sista dag för överklagande: 2022-04-07
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Christina Andersson