Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 23 mars

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-03-23
Anslaget sattes upp: 2023-03-27
Sista dag för överklagande: 2023-04-19
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Christina Andersson