Helgeandsgården

1399
Helgeandshuset i Vadstena omtalas första gången i en påvlig bulla, då det lyder under klostret. Medeltidens helgeandshus var en institution för sjuka, åldriga och fattiga, även om det krävdes en inte obetydlig ekonomisk engångsinsats för att få vård för återstoden av livet.

1487
Efter en förödande stadsbrand byggs det nuvarande Helgeandshuset. Ett själakapell placerades mot gatan, medan de sjuka inhystes i övre våningen.

1580-talet
Gården överlåts till den förste landshövdingen över Östergötland, Arvid Gustavsson Stenbock, son till Gustav Vasas svåger och svärfar Gustav Stenbock.

1608
Lindorm Ribbing, landshövding 1621-1627, tar över gården och låter sätta upp en stenplatta över dörren till det västra hörnhuset med hans och hans hustru Annas vapen.

1640-talet
Målade bjälklag kommer till som fortfarande kan ses i den nuvarande restaurangen.

1677
Slottsfogde Jürgen Claus köper gården och 1682 köper han även markdelen öster om Helgeandshuset.

1770-talet
Den nye ägaren, den rike handelsmannen rådman Johan Jansson, bygger en stenflygel i två våningar, så att komplexet får sitt nuvarande utseende med symmetriska flyglar och de befintliga dörrarna mot Storgatan.

1868
Nuvarande fasad tillkommer.

1903
Gamla Konditoriet flyttar in i hörnhuset. Konditoriet finns kvar än idag.

1981
Hela fastigheten brandskadas svårt men står färdigrestaurerad 1984. Huset är ett byggnadsminne.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)