Vistelsetider och öppettider

Erbjudande om förskolan

Enligt skollagen ska förskola erbjudas barnet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier. Förskola erbjuds från och med ett års ålder.

Rätt till vistelsetid utifrån barnets eget behov

Även barnets eget behov och familjens situationen kan ge rätt till en förskoleplats.

1. Rektorn kan bedöma och ta beslut om att det finns särskilt skäl för barnet att få vistelsetid som stöd i sin utveckling eller utifrån familjens situation.

2. Barn till arbetslösa har rätt till minst 3 timmars vistelsetid per dag eller 15 timmar per vecka.

3. Barn vars föräldrar är föräldralediga har rätt till minst 3 timmars vistelsetid per dag eller 15 timmar per vecka.

4. Barn har rätt till allmän avgiftsfri förskola från och med augusti det år det fyller 3 år. Den allmänna avgiftsfria förskolan omfattar 525 timmar per år och följer grundskolans läsårstider, dvs. är inte öppen under loven. Verksamheten är förlagd fem timmar på tisdag, onsdag och torsdag.

5. Barn vars vårdnadshavare är lediga för tillfällig vård av syskon har rätt till vistelsetid enligt anmält schema.

6. Barnet kan beviljas vistelsetid av särskild anledning. Det kan till exempel vara deltagande i en begravning eller sjukhusbesök. Rektorn, eller av denne utsedd personal, avgör vad som är särskild anledning.

Vilka tider får barnet vara på förskolan?

Vadstena kommun erbjuder förskola och fritidshem mellan klockan 06:00 och 18:00.

Om det finns särskilda skäl kan en ansökan göras hos rektorn att få utökad vistelsetid till senast klockan 18:30.
Till ansökan ska följande underlag bifogas;

  • Båda föräldrarnas arbetstider/studietid styrkta av arbetsgivaren/utbildningen
  • Båda föräldrarnas restid till om från arbetet/studier

Beslut om utökad vistelsetid tas av rektorn och barnet kan komma att placeras på en speciellt anvisad avdelning.

Meddela barnets behov av vistelsetid

I samband med din ansökan anger du vilka tider per vecka som ditt barn har behov av. Det är viktigt för att förskolan ska kunna planera sin personalresurs. Vistelsetiden utgår från din arbetstid/studietid inklusive restid.

Ändring av vistelsetid

Behöver du minska eller öka ditt barns timmar på förskolan på grund av förändrade tider för studier eller förvärvsarbete så anmäler du detta senast en månad innan den nya tiden ska börja gälla. Detta är viktigt för att förskolan ska kunna ha rätt antal pedagoger på avdelningen. Anmäl ändrade vistelsetider här!

Veckoschema

Veckoschema för de tider då barnet ska lämnas och hämtas ska läggas in av föräldrarna i SchoolSoft. Personalen kan instruera hur det går till.

När får barnet inte vara i förskola?

  1. Om en förälder är ledig ska barnet också vara ledigt. Detta gäller inte om barnet är i förskolan utifrån eget behov. Se ovan!
  2. Om en förälder har semester så har barnet också semester. Detta gäller oavsett om barnet har växelvis boende.
  3. Barnet har inte rätt till vistelsetid om en eller båda vårdnadshavarna vill delta i fritidsaktiviteter eller till exempel shoppingsresor.
  4. Om en en förälder blir långtidssjukskriven (sjukskriven mer än fyra veckor) måste rektorn ta ett beslut om att barnet vår vistelsetid trots att en förälder inte arbetar eller studerar.

Riktlinje för avgifter och öppettider