Kommunal anslagstavla

Det här är Vadstena kommuns officiella anslagstavla. Här tillkännages kommunfullmäktiges sammanträden och när protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnd är justerade. Här publiceras också kungörelser och underrättelse om granskning. Från och med 1 januari 2018 finns Vadstena kommuns officiella anslagstavla enbart på vadstena.se. Adressen är www.vadstena.se/anslagstavla.

Tillkännagivanden & kungörelser