Socialnämndens utskott 6 mars

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-03-06
Anslaget sattes upp: 2023-03-12
Sista dag för överklagande: 2023-04-02
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström