Kommunfullmäktige 22 juni

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-06-22
Anslaget sattes upp: 2022-06-30
Sista dag för överklagande: 2022-07-21
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens kansli
Anslaget av: Christina Andersson