Kommunstyrelsens arbetsutskott 31 oktober

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-10-31
Anslaget sattes upp: 2023-11-07
Sista dag för överklagande: 2023-11-28
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Sara Wiesner