Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 15 juni

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-06-15
Anslaget sattes upp: 2022-06-20
Sista dag för överklagande: 2022-07-11
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Christina Andersson