Kommunfullmäktiges sammanträde 29 september

Sammanträdet är inställt.