Kris och säkerhet

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Krisen uppstår ofta oväntat och utan förvarning och det är därför viktigt att vara förberedd på att hantera krisen. Krisberedskap handlar alltså mycket om att förbereda sig på att ta hand om det oväntade.

Förberedd för kris

Du har ett eget personligt ansvar för din egen och dina näras säkerhet. Ett säkert samhälle förutsätter att du själv tar ett ansvar som omfattar allt från vardagens olyckor i hem och fritidsmiljö till större händelser som kan påverka vårt samhälle, så kallade samhällskriser.

Hos MSB.se, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, finns mer information om hur du som privatperson förbereder dig för en kris.