Kommunfullmäktiges sammanträde 28 september

Klockan 18:30 i Medborgarsalen, Rödtornet

Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen att närvara.
För information om vilka ärenden som ska behandlas se kommunfullmäktiges webbsida.