Om anslagstavlan

Enligt kommunallagen måste alla kommuner ha en officiell anslagstavla.

Vad är en officiell anslagstavla?

På anslagstavlan meddelas när protokoll från kommunfullmäktige, nämnder och styrelser är justerade. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande. Därför har anslagstavlan en viktig rättslig betydelse.

Från och med 1 januari 2018 kommer Vadstena kommuns officiella anslagstavla finnas på Vadstena.se istället för i entrén till kommunhuset. I kommunhusets reception finns en dator där du kan titta på anslagstavlan. Även på biblioteken finns offentliga datorer som du kan använda.

Kortadressen till Vadstena kommuns officiella anslagstavla är www.vadstena.se/anslagstavla

Vad betyder det att ett protokoll anslås?

Vi talar om att nu är protokollet justerat och att nu finns det möjlighet att överklaga. Möjligheten att överklaga gäller i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås.

Vad är en kungörelse?

En kungörelse är ett meddelande som ofta ska leda till förändring av något slag eller är så pass viktigt att man vill att allmänheten ska få reda på det.

Vad betyder underrättelse för granskning?

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information som kommit fram ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför granskningen ska kommunen sätta upp en underrättelse på kommunens anslagstavla.