Socialnämnden 14 mars

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-03-14
Anslaget sattes upp: 2023-03-20
Sista dag för överklagande: 2023-04-11
Förvaringsplats för protokollet: socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström