Gottfrid Larssongården

1670-talet
Gårdens huvudbyggnad stammar i sina äldsta delar från 1670-talet, då den ägdes av Anders Larson Skiening.

1890-1918
Huset inrymmer ”Fläsk-Johannas” affärslokal. Huset hade redan 1910 inköpts av trädgårdsarkitekt Märta Liljencrantz och arkitekt Henning Möller, som 1919 bygger om huset och flyttar dit tidiga 1800-talskakelugnar från Heidenstams rivna Naddö

1875-1947
Skulptören Gottfrid Larsson föddes 1875 i Vallerstad, Östergötland, och avled i Stockholm 1947. Han var samtida och nära vän med Carl Milles och verkade framför allt som porträtt- och monumentalskulptör, med tonvikt på skildringar av kroppsarbetare. Åren 1920–1932 drev han tillsammans med målaren Edward Berggren konstskola i Stockholm, men var fortfarande livligt verksam i Östergötlands konstliv.

1949
Gottfrid Larssons hustru Karen Larsson Waaler köper Möllergården i Vadstena efter hennes mans död, och inreder den som ett museum för mannens efterlämnade skulptursamling på ca125 föremål. Föremålen doneras till en kommunal stiftelse och därmed uppfylls Gottfrid Larssons önskan om att samla sina verk i ett museum i likhet med Millesgården.

1995
Vadstena Spetsmuseum flyttar in i undervåningen.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)