Socialnämndens utskott 30 november

§ 160-162, 167-168 är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-11-30
Anslaget sattes upp: 2022-11-30
Sista dag för överklagande: 2022-12-21
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström