Samhällsbyggnadsnämnden 14 september

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-09-14
Anslaget sattes upp: 2021-09-21
Sista dag för överklagande: 2021-10-12
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén