Hot & våld

Det finns stöd och hjälp som är riktat till dig som utsätts för våld eller för dig som utövar våld i en nära relation. Du kan också erbjudas stöd om du blir tvingad, instängd eller då någon är hos dig utan att du vill det.

I Vadstena kan du kontakta individ- och familjeomsorgen, familjebehandlare eller polisen för att få stöd och hjälp. Är det akut ska du alltid ringa 112.

Våld i nära relationer

Allt för många utsätts för våld i en nära relation. Våldet kan ta sig många uttryck, det kan till exempel vara fysiskt våld (exempelvis knuffar och slag), det kan vara psykiskt (exempelvis verbala kränkningar), det kan vara sexuellt (exempelvis trakasserier och oönskade samlag) med mera. Det finns stöd och hjälp till både dig som utsätts för våld och dig som utövar våld.

Den som utövar våld kan vara en livspartner, föräldrar, syskon eller andra släktingar. Det kan även handla om våld från personer som du är beroende av på grund av att de ger dig vård eller omsorg.

Hedersrelaterat våld

Lever du i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du ska träffa, eller utsätts du för våld för att lära dig att lyda? Känner du dig övervakad, kontrollerad och hotad av föräldrar och släktingar? Tvingas dölja din sexuella läggning? Då kan du vara utsatt för något som heter hedersrelaterat förtryck och våld eller hedersbrott.

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker att ett barn utsätts för våld eller övergrepp bör du anmäla det till socialtjänsten eller till polisen. Anmälan gör du för barnets bästa och för att det ska kunna utredas om misstanken är befogad eller inte.

Familjebehandlare på Smedjan

Smedjan erbjuder råd- och stödinsatser samt olika behandlingsinsatser till barn, ungdomar, föräldrar och anhöriga. Familjebehandlarnas ambition är att ge stödinsatser som är anpassade för varje persons unika situation. De kan kontaktas om du har frågor kring våld och utsatthet.