Munkklostret

1384
Vadstena kloster invigs som institution. Munkklostret, söder om kyrkan, är en byggnad i en våning med två flyglar.

1527
Till följd av reformationen lämnar prästmunkarna klostret, de sista år1550.

1566-1569
Södra flygeln, kallad ”Gröna salen” för sin dåtida väggbeklädnad av grönt kläde, används 1566–1569 som bostad för den sinnessjuke hertig Magnus.

1641
Huset används som del av Vadstenas krigsmanshus, det första i Europa.

1763-1767
Huset om- och påbyggs efter ritning av C. J. Cronstedt till representativ bostad och kontor för krigsmanshusets inspektor. Det får då sitt nuvarande utseende i två respektive tre plan, där blindfönster mot sjösidan döljer de medeltida murarna. Den norra matsalsflygeln ersätts av den nuvarande köksflygeln medan den södra fortfarande rymmer munkarnas ännu bevarade kapitelsal. Även sedan själva krigsmanshuset lagts ner 1783 kvarbodde inspektorn till 1780-talets slut.

1795
Det tomma huset upplåts till kurhus (sjukhus för veneriskt smittade) och läkarbostäder, senare lasarett.

1930-talet
Huset fungerar som folkhögskola och vandrarhem.

1980-talet
Byggnaden byggs om till Restaurang Munkklostret. Västra delen har ursprungliga valv från klostrets sovsalar, östra delen har valv från 1760-talet. Huset är statligt byggnadsminne.


Kulturhistoriska byggnader | Översiktskarta (pdf) | Digital interaktiv karta (Vadstenakartan)