Starta livsmedelsföretag

För att starta en ny verksamhet där livsmedel hanteras, säljs eller serveras krävs att anläggningen är registrerad hos samhällsbyggnadsnämnden. Det gäller även om du tar över en befintlig verksamhet.

Det ska göras senast 14 dagar innan du planerat att starta verksamheten. När du har anmält din verksamhet för registrering får du ett skriftligt beslut från samhällsbyggnadsnämnden att anläggningen har blivit registrerad. Avgift för registrering tas ut.

Alla registrerade livsmedelsföretag får betala en årlig kontrollavgift. Avgiftens storlek beror bland annat på riskklass, storlek och erfarenhet.
Mer information på Livsmedelsverkets webbplats

Vid start av livsmedelsföretag kanske du behöver kontakta:

  • Arbetsmiljöverkets som har tillsyn över arbetsmiljöfrågor.
  • Plan- och bygglovavdelningen ska du kontakta när det gäller frågor kring bygglov, bygganmälan, tillgänglighet och ventilation.
  • Alkoholhandläggaren, som har hand om frågor kring bland annat serveringstillstånd och försäljning av tobak. Alkoholhandläggare nås via Motala kommuns växel, 0141 – 22 50 00.
  • Motala kommun om du har frågor om avfall och återvinning

Sanktionsavgift vid oanmäld livsmedelsverksamhet

Om man startar verksamheten utan att anmäla den gäller nya regler från 1 januari 2019. Verksamheten blir då skyldig att betala en sanktionsavgift till staten. Samhällsbyggnadsnämnden ska vid ett sanktionsbeslut inte ta hänsyn till orsaken till överträdelsen eller om den anses som mindre allvarlig. Beslutet kan överklagas.