Sankt Persskolan

På Sankt Persskolan går elever i förskoleklass upp till och med årskurs 2.

På Sankt Persskolan arbetar vi tillsammans med skolans värdegrund i årskursbundna arbetslag kring eleverna. Eleverna i varje årskurs tillhör en egen basgrupp men arbetar även i andra grupperingar. Lärarna i arbetslaget tar ett gemensamt ansvar för elevernas kunskapsutveckling vilket skapar en samhörighet .

På skolan finns ett fritidshem och flera lärare arbetar både i skolan och i fritidshemmet.

På skolan går det cirka 240 elever.

Matsedel S:t Persskolan

  • Ett fel har uppstått, vilket antagligen betyder att flödet är nere. Försök igen senare.