Socialnämndens utskott 21 augusti

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2023-08-21
Anslaget sattes upp: 2023-08-21
Sista dag för överklagande: 2023-09-11
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström