Samhällsbyggnadsnämnden 14 juni

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-06-14
Anslaget sattes upp: 2022-06-20
Sista dag för överklagande: 2022-07-11
Förvaringsplats för protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén