Sammanträden och protokoll 2019

Här hittar du samtliga protokoll från sammanträden för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder i Vadstena kommun, år 2019.

De förslag till beslut som publiceras inför politiska sammanträden är förvaltningens förslag till politiken, om inte annat framgår av handlingen. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är arbetsmaterial till dess att nämndens protokoll är justerat. Tjänsteskrivelser och underliggande handlingar är därmed beslutsunderlag och ska inte förväxlas med fattade beslut. Politiska beslut framgår av protokollet.

Kommunfullmäktige sammanträden 2019

27 februari; Protokoll
24 april; Protokoll
19 juni; Protokoll
27 november; Protokoll
18 december; Protokoll

Kommunfullmäktige
Sammanträden & protokoll

Kommunstyrelsen sammanträden 2019

6 februari; Protokoll
3 april; Protokoll
5 juni; Protokoll
4 september; Protokoll
2 oktober; Protokoll
6 november; Protokoll
4 december; Protokoll

Kommunstyrelse
Sammanträden & protokoll

Socialnämnden sammanträden 2019

30 januari; Protokoll
20 mars; Protokoll
24 april; Protokoll
22 maj; Protokoll
19 juni; Protokoll

18 september; Protokoll
16 oktober; Protokoll
13 november; Protokoll
11 december; Protokoll

Socialnämnd
Sammanträden & protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträden 2019

29 januari; Protokoll
19 mars; Protokoll
23 april; Protokoll
21 maj; Protokoll
18 juni; Protokoll
17 september; Protokoll
15 oktober; Protokoll
12 november; Protokoll
10 december; Protokoll

Samhällsbyggnadsnämnd
Sammanträden & protokoll

Kultur- & utbildningsnämnd sammanträden 2019

30 januari; Protokoll
18 mars; Protokoll
29 april; Protokoll
13 maj; Protokoll
20 maj; Protokoll
17 juni; Protokoll
16 september; Protokoll
14 oktober; Protokoll
11 november; Protokoll
9 december; Protokoll

Kultur- och utbildningsnämnd
Sammanträden & protokoll