Extra socialnämnd 4 juli

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-07-04
Anslaget sattes upp: 2022-07-04
Sista dag för överklagande: 2022-07-25
Förvaringsplats för protokollet: Socialförvaltningen
Anslaget av: Sofie Lagerfelt Fernström