Samhällsbyggnadsnämnden 16 november

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2021-11-16
Anslaget sattes upp: 2021-11-25
Sista dag för överklagande: 2021-12-16
Förvaringsplats för protokollet: samhällsbyggnadsförvaltningen
Anslaget av: Frida Rosén