Kommun och verksamhet

Vadstena kommunorganisation består av fyra förvaltningar och tre helägda bolag. Inom organisationen arbetar cirka 600 medarbetare.

Sverige är indelat i 290 kommuner. Kommunen ansvarar för frågor i din närmiljö, till exempel skola, äldrevård, bibliotek och räddningstjänst. Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på olika sätt. Vissa områden är kommunerna ansvariga för enligt lag och andra sker på frivillig grund.

Kommunen ansvarar för frågor i din närmiljö. Frågor som till exempel rör förskola och skola, vård av äldre, hjälp till personer med funktionshinder, räddningstjänst, bibliotek och fritidsgårdar.

Kommunen ger också tillstånd av olika slag. Det kan vara till exempel:

  • Bygglov för den som ska bygga nytt eller bygga om,
  • utskänkningstillstånd för den som vill sälja alkohol i sin restaurang,
  • eller tillstånd för den som vill anlägga ett nytt avlopp.

En viktig uppgift är att se till att regler och förordningar följs. Därför gör kommunen tillsyn på olika verksamheter, till exempel lantbruk och restauranger.