Upphandling och inköp

Kommunen har ständigt ett behov av att göra inköp för att de olika verksamheterna ska kunna utföra sina uppdrag. Ibland är det större inköp och ibland små, men det är alltid lika viktigt att vi följer de lagar och regler som finns inom området.

Alla inköp till kommunen styrs i grunden av EG:s direktiv. I Sverige regleras den offentliga upphandlingen i huvudsak av LOU (Lagen om offentlig upphandling) och LUF (Lagen om offentlig upphandling försörjningssektorerna). Ett viktigt syfte med lagen är att leverantörer ska tillförsäkras en rättvis och objektiv behandling i samband med upphandlingen och att kommunens medel används på ett korrekt sätt.

Alla inköp föregås av någon form av upphandling som antingen sker separat eller i samband med själva inköpet. Det är framförallt beloppet för inköpet som avgör vilken form av upphandling som ska användas.

Vadstena kommun samverkar med Boxholm, Mjölby, Motala, Ydre och Ödeshög när det gäller inköpsfrågor. Inköpssamverkan finns i Motala och bistår kommunerna med upphandlingar och kompetens kring upphandlingar. Mer information inklusive upphandlingspolicy och upphandlingsplan presenteras på Motala kommuns hemsida, se länkar.