Bostadsanpassning

Om du behöver hjälp med anpassning hemma för att kunna bo kvar kan du ansöka om bidrag för bostadsanpassning genom kommunen. Bidraget ska gå till sådant som ger dig ett självständigt liv i hemmet och kan sökas av dig som har en bestående eller långvarig funktionsnedsättning.

Här finns den blankett du fyller i för att söka bostadsanpassningsbidrag

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för att anpassa din bostad så att du kan bo kvar hemma.

Du kan exempelvis få bidrag för att
– ta bort trösklar, bredda dörrar
– installera en spisvakt
– ramp eller hiss för att ta dig in och ut ur din bostad
– räcken och ledstänger
– anpassa badrum och kök

Du kan få bidrag avsett om du hyr eller äger din bostad.

Äger du inte din bostad behövs ett skriftligt medgivande från din fastighetsägare.
Här finns den blankett som behöver fyllas i för detta.

Tillsamman med din ansökan behövs ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker ditt behov. Du ska även bifoga en offert eller kostnadsberäkning för de åtgärder som du söker bidrag för.
Kommunens rehab nås på 010-2347262 vardagar 8:15-9:15

Kommunens handläggare kan hjälpa till med att fylla i ansökan och övriga blanketter. Du kan också ge kommunen fullmakt, då kan kommunen hjälpa till med att ta offerter och betala fakturor.

Har du frågor om bostadsanpassning är du välkommen att höra av dig till ansvarig handläggare på Individ- och familjeomsorgen via receptionen.