Kommunfullmäktige 31 januari

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-01-31
Anslaget sattes upp: 2024-02-09
Sista dag för överklagande: 2024-03-01
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Sara Wiesner