Hur får jag den information jag behöver?

När en allvarlig händelse inträffar är du ofta i behov av information. Att få rätt information kan vara avgörande och vägleder dig till att fatta kloka beslut. Det är därför viktigt för dig att veta var och hur du når informationen när du väl behöver den. Tänk på att det är du själv som är ansvarig för att få fram den information du behöver.

Att veta vad som händer i en krissituation kan i många fall ha stor betydelse för hur du klarar av att hantera situationen.

Det finns också andra saker du kan göra i förväg och som kan underlätta när krisen väl är ett faktum. Vi vill ge dig några generella tips på saker att tänka på.

Före krisen

  • Kolla i förväg upp vilka länkar och webbplatser som ger ut värdefull information.
  • Kolla i förväg upp vilka telefonnummer som ger ut information. Exempelvis finns det ett nationellt informationsnummer vid kris som är 113 13.
  • Överväg att i förväg skriva ut viktiga dokument som du har på din dator.

Under krisen

  • Använd public service kanaler i första hand såsom Sveriges Television (SVT) och Sveriges radio (SR).
  • Ring 113 13 för att få information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott.
  • Försök att värdera den information du läser på andra sidor på internet, allt är inte sanning.
  • Tänk på att om det blir strömavbrott slås internet ut. Då kan bilradion ändå fungera som en informationskälla.
  • Håll koll på Viktigt meddelande till allmänheten (VMA).
  • Läs på kommunens webbplats www.vadstena.se eller på kommunens Facebook-sida www.facebook.com/vadstenakommun för att hålla dig uppdaterad.