Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 21 september

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-09-21
Anslaget sattes upp: 2022-09-27
Sista dag för överklagande: 2022-10-18
Förvaringsplats för protokollet: Motala kommun
Anslaget av: Christina Andersson