Kultur- och utbildningsnämnden 14 november

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2022-11-14
Anslaget sattes upp: 2022-11-17
Sista dag för överklagande: 2022-12-08
Förvaringsplats för protokollet: Kultur- och utbildningsförvaltningen
Anslaget av: Katarina Andersson