Kommunstyrelsens arbetsutskott 29 april

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2024-04-29
Anslaget sattes upp: 2024-05-06
Sista dag för överklagande: 2024-05-27
Förvaringsplats för protokollet: Kommunstyrelsens förvaltning
Anslaget av: Katarina Andersson